Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14600
Title: Quản lý dự án công trình xây dựng
Keywords: Xây dựng
Quản lí dự án
Issue Date: 2007
Publisher: Lao động Xã hội
Series/Report no.: Tủ sách Nhà quản lý;
Abstract: Tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn thi công dự án công trình xây dựng trong mấy năm gần đây. Hệ thống lại toàn diện các nội dung quản lý, phương pháp quản lý, yêu cầu quản lý và trách nhiệm giám đốc dự án
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14600
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan-ly-du-an-cong trinh-xay-dung.pdf22,36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.