Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14591
Title: Dự án Xây dựng phòng thí nghiệm Sức bền vật liệu: Đề tài NCKH
Authors: Vũ, Văn Thế
Lê, Hùng Phong
Keywords: Sức bền vật liệu -- Thí nghiệm
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Xây dựng và Cơ khí
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14591
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Du an xay dung phong thi nghiem suc ben vat lieu .pdf11,22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.