Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14586
Title: Ứng dụng phần mềm PSS/ADETP bù tối ưu công suất phản kháng cho hệ thống điện huyện Châu Đức: Đề tài NCKH
Authors: Phạm, Ngọc Hiệp (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Khắc Đạt
Keywords: Hệ thống điện -- Đề tài nghiên cứu khoa học
Issue Date: 6/2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14586
Appears in Collections:Công nghệ thông tin (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen-Khac-Dat.pdf3,51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.