Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14585
Title: Giáo trình Máy điện 1
Authors: Nguyễn, Lân Tráng
Keywords: Máy điện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Điện
Abstract: Giáo trình máy điện này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về máy điện, cụ thể là trong giáo trình sẽ trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc cũng như các quan hệ điện từ của các máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. Trong giáo trình cũng sử dụng các mô hình toán để mô tả các quá trình vật lý của máy điện và các đặc tính chủ yếu của các loại máy điện.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14585
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
May-dien.pdf5,71 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.