Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14574
Title: Giáo trình: Vật lý đại cương (Dùng cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng khối kỹ thuật)
Authors: Bùi, Đức Tĩnh (ch.b)
Nguyễn, Quang Học
Nguyễn, Trọng Tiển
Biện, Bạch Đằng
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Vật lý đại cương
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Cơ bản
Abstract: Giáo trình gồm 04 phần, ở cuối mỗi phần đều có nhiều bài tập để sinh viên có thể tự rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng tư duy, tính toán và biết vận dụng để tiến hành các thí nghiệm Vật lý.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14574
Appears in Collections:Giáo trình (BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Vat-ly-dai-cuong.pdf1,69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.