Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14571
Title: Phát triển cụm du lịch Bà rịa theo hướng bền vững: Đề tài NCKH
Authors: Võ, Thị Thu Hồng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Trần Tuấn Phú
Nguyễn, Thị Hoa
Tống, Minh Khuê
Keywords: Du lịch -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
Abstract: Phân tích thực trạng phát triển cụm du lịch Bà rịa và đề ra môt số giải pháp nhằm thu hút khách du lịch và phát triển cụm du lịch Hồ tràm - Hồ cốc- suối nước nóng Bình Châu - Long hải theo hướng bền vững.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14571
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phat-trien-cum-du-lich-vung-tau.pdf2,66 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.