Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14566
Title: Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng (Giáo trình dùng cho sinh viên ngành kiến trúc, xây dựng)
Authors: Nguyễn, Đức Thiềm (ch.b)
Nguyễn, Mạnh Thu
Trần, Bút
Keywords: Kiến trúc
Kiến trúc dân dụng
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa học và Kỹ thuật
Abstract: Cuốn sách giới thiệu đầy đủ những nguyên lý chung làm cơ sở để phát triển sáng tạo những cấu tạo mới, để áp dụng hợp lý các kinh nghiệm cấu tạo kiến trúc có hiệu quả ... vừa tập hợp phong phú hơn nhữnq ví dụ minh họa, những tiến bộ mới ở trong nước và ở nước ngoài
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14566
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cau-tao-kien-truc-nha-dan-dung.pdf7,79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.