Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14545
Title: Các lĩnh vực cần nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Authors: Trần, Thị Duyên
Keywords: Nông nghiệp -- Kỉ yếu hội nghị
Issue Date: 8/2015
Series/Report no.: Hội thảo “Giải pháp phát triển Nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh BR-VT”;tr.133-136
Abstract: Để nông nghiệp tỉnh nhà có những bước đột phá mới, phát triển bền vững, có khả năng hội nhập quốc tế thì áp dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu, ứng dụng công nghệ mới và kỹ thuật tiên tiến vào các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp để tạo những điều kiện tốt nhất cho cây trồng, vật nuôi phát triển. Từ đó tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng có tính cạnh tranh cao, nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp an toàn cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14545
Appears in Collections:Kỷ yếu - Hội thảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoi-thao-Tran-Thi-Duyen-2015.pdf761,61 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.