Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14495
Title: Xây dựng thương hiệu (Dành cho doanh nghiệp Việt Nam đương đại)
Authors: Lý, Quý Trung
Keywords: Doanh nghiệp
Kinh doanh
Thương hiệu
Issue Date: 2007
Publisher: Trẻ
Abstract: Khái niệm cơ bản về thương hiệu. Sáu nguyên liệu chính thiết kế thương hiệu. Đăng kí bảo hộ thương hiệu và các phương cách xây dựng thương hiệu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14495
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay-dung-thuong-hieu.pdf3,4 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.