Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14395
Title: Thí nghiệm hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móng
Authors: Vũ, Công Ngữ
Nguyễn, Thái
Keywords: Đất
Nền móng
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày chuyên về thí nghiệm đất hiện trường, trình bày về những thí nghiệm được dùng phổ biến nhất Một sô' khía cạnh chuyên sâu chưa được đề cập đến như cách xác định năng lượng hữu ích của SPT dựa vào thiết bị SPTPC, cách chuẩn hoá thiết bị ECPT, hay cách tiến hành thí nghiệm tiêu tán áp lực nước lỗ rỗng của CPTU (piezocone).
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14395
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thi-nghiem-dat-hien-truong-va-ung-dung-trong-phan-tich-nen-mong.pdf11,57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.