Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14393
Title: Thi công bê tông cốt thép
Authors: Lê, Văn Kiểm
Keywords: Bê tông cốt thép
Xây dựng
Cốt pha
Issue Date: 2011
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Giới thiệu các dạng cốp pha sử dụng trong công tác thi công xây dựng; cách sử dụng các sản phẩm cốt thép gia công sẵn tại công xưởng và quá trình chế trộn, vận chuyển và phân phối hồ bêtông bằng các thiết bị hiện đại như cần trục, máy bơm...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14393
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thi-cong-be-tong-cot-thep.pdf23,88 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.