Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14391
Title: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản (Giáo trình dùng cho các trường đại học và cao đẳng ngành xây dựng)
Authors: Trần, Đức Hạ (ch.b)
Keywords: Bảo vệ môi trường
Xây dựng
Issue Date: 2010
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Khái niệm cơ bản về môi trường sinh thái và hệ sinh thái. Môi trường không khí. Ô nhiễm tiếng ồn trong đô thị, ô nhiễm môi trường nước. Chất thải rắn trong đô thị. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lập luận chứng và thiết kế xây dựng công trình
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14391
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Bao-ve-moi-truong-trong-XD-P.1.pdf13,62 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Giao-trinh-Bao-ve-moi-truong-trong-XD-P.2.pdf26,69 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.