Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14387
Title: Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp
Authors: Đoàn, Định Kiến (ch.b)
Keywords: Kết cấu thép
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày các bộ phận kết cấu thép nhà công nghiệp, tính toán khung ngang, thiết kế cột, dàn vì kèo...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14387
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thiet-ke-ket-cau-thep-nha-cong-nghiep.pdf11,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.