Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14383
Title: Phần mềm Plaxis 3D Foundation - Ứng dụng vào tính toán móng, công trình ngầm
Authors: Đỗ, Văn Đệ (ch.b)
Keywords: Plaxis 3D Foundation (Phần mềm ứng dụng)
Nền móng
Công trình ngầm
Issue Date: 2012
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng và các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng như xác định khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi, tính lún móng công trình, gia cố nền bằng cọc cát, tính móng đơn trên nền cọc, móng băng giao thoa trên nền đất, móng bè, kết cấu hố đào, kết cấu ống thép đường kính lớn và bài toán bến cảng sử dụng kết cấu tường cừ kép bằng phần mềm Plaxis 3D Foundation
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14383
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan-mem-plaxis-3d.pdf11,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.