Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14375
Title: Kết cấu bế tông cốt thép - Tập 3: Các cấu kiện đặc biệt
Authors: Võ, Bá Tầm
Keywords: Bê tông cốt thép
Cấu kiện bê tông cốt thép
Xây dựng
Tiêu chuẩn kĩ thuật
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Nguyên lí và cấu tạo cấu kiện bê tông cốt thép, cụ thể trong các kết cấu đặt biệt gồm: cầu thang, bể chứa, tường chắn đất, silô-bunk, kết cấu mái vỏ của các công trình dân dụng, công nghiệp, cấu kiện chịu uốn xoắn
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14375
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ket-cau-be-tong-cot-thep-T.3.pdf7,1 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.