Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14371
Title: Bài tập Động lực học công trình
Authors: Phạm, Đình Ba
Keywords: Động lực học -- Bài tập
Issue Date: 2008
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản
Abstract: Bài tập Động lực học công trình phục vụ cho các đối tượng đào tạo bậc đại học ngành xây dựng công trình, giúp nâng cao khả năng thực hành trong tính toán và thiết kế kết cấu chịu tác dụng của các dạng tải trọng động thường gặp trong thực tế, là tài liệu tham khảo cho các cán bộ chuyên môn kĩ thuật có quan tâm đến lĩnh vực Động lực học công trình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14371
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Dong-luc-hoc-cong-trinh.pdf5,44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.