Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14369
Title: Cơ học kết cấu - Tập 1: Hệ tĩnh định
Authors: Lều, Thọ Trình
Keywords: Cơ học kết cấu
Hệ tĩnh định
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Citation: Tái bản có sửa đổi và bổ sung
Abstract: Đối tượng, nhiệm vụ của cơ học kết cấu. Phân tích cấu tạo hình học của các hệ phẳng. Cách xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động, di động và xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14369
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Co-hoc-ket-cau-T.1.pdf5,98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.