Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14368
Title: Sức bền vật liệu
Authors: Lê, Ngọc Hồng
Keywords: Sức bền vật liệu
Issue Date: 1998
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Trình bày khái quát chung về sức bền vật liệu. Phân tích nội lực, và biến dạng, điều kiện bền, điều kiện cứng của thanh chịu ứng lực đơn giản và tổ hợp các ứng lực. Cung cấp các kiến thức về trạng thái ứng suất, đặc trưng hình học của hình phẳng, lý thuyết uốn, xoắn các thanh...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14368
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suc-ben-vat-lieu.pdf13,97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.