Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14365
Title: Bài tập Cơ học đất
Authors: Vũ, Công Ngữ
Keywords: Đất
Cơ học
Issue Date: 2000
Publisher: Giáo dục
Abstract: Tính chất cơ học của đất. Phân bố, ứng suất trong đất. Lún của nền đất. Sức chịu tải của nền đất và ổn định mái đất. Áp lực đất lên tường chắn và các thí nghiệm đất ở hiện trường
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14365
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Co-hoc-dat.pdf8,07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.