Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14363
Title: Trắc địa đại cương
Authors: Nguyễn, Tấn Lộc
Keywords: Trắc địa học -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Citation: Tái bản lần thứ sáu
Abstract: Giới thiệu bản đồ địa hình và tính toán trắc địa. Dụng cụ và phương pháp đo các yếu tố cơ bản. Lập lưới khống chế trắc địa và đo vẽ địa hình. Trắc địa áp dụng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14363
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trac-dia-dai-cuong.pdf5,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.