Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14362
Title: Bài tập thuỷ lực - Tập 2
Authors: Nguyễn, Cảnh Cầm
Lưu, Công Đào
Keywords: Thuỷ lực -- Bài tập
Issue Date: 2009
Publisher: Xây dựng
Citation: Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung
Abstract: Tóm tắt lí thuyết và bài tập thủy lực: vẽ đường mặt nước sông thiên nhiên, chuyển động của nước và bùn cát, mô hình các hiện tượng thuỷ lực, nước nhảy, đập tràn,...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14362
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-thuy-luc-Tap2-P.1.pdf3,67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Bai-tap-thuy-luc-Tap2-P.2.pdf9,55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.