Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14359
Title: Hình học hoạ hình (Sách dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng)
Authors: Vũ, Hoàng Thái
Keywords: Hình học hoạ hình -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 5/2005
Publisher: Giáo dục
Abstract: Giới thiệu các phép chiếu xuyên tâm và song song, phương pháp hình chiếu thầng góc và phương pháp hình chiếu trục đo..
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14359
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hinh-hoc-hoa-hinh-P.1.pdf2,82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Hinh-hoc-hoa-hinh-P.2.pdf2,83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.