Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14357
Title: Bài tập Vật liệu xây dựng
Authors: Phùng, Văn Lự (ch.b)
Keywords: Vật liệu xây dựng -- Bài tập
Issue Date: 2008
Publisher: Giáo dục
Citation: Tái bản lần thứ mười một
Abstract: Những tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng; vật liệu gốm xây dựng; chất kết dính vô cơ; bê tông xi măng và các sản phẩm bê tông xi măng . Vữa xây dựng. Chất kết dính hữu cơ và vật liệu chế tạo từ chất kết dính hữu cơ...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14357
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-tap-Vat-lieu-xay-dung.pdf3,85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.