Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14340
Title: Phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y (phần 1 và phần 2)
Authors: Đỗ, Đức Lực
Keywords: Chăn nuôi -- Nghiên cứu
Thú y
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội
Abstract: Khái niệm về các biến sinh học, Tóm tắt dữ liệu và ước lượng & Kiểm định giả thiết. Các khái niệm cơ bản và các bước tiến hành thí nghiệm, bố trí thí nghiệm và tương quan hồi quy
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14340
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phuong-phap-thi-nghiem-trong-chan-nuoi-P.1.pdf747,75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Phuong-phap-thi-nghiem-trong-chan-nuoi-P.2.pdf650,49 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.