Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13908
Title: Giáo trình môn "Cơ sở kỹ thuật thực phẩm"
Authors: Phan, Thị Bích Ngọc
Keywords: Thực phẩm học
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Abstract: Trình bày các cơ sở lí thuyết về mặt cơ và nhiệt của các quá trình thường gặp trong ngành công nghệ thực phẩm, hoá thực phẩm như sấy, cô đặc, vận chuyển, tiệt trùng...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13908
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao-trinh-Co-so-ky-thuat-thuc-pham.pdf1,25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.