Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13907
Title: Vệ sinh và an toàn thực phẩm
Authors: Nguyễn, Đức lượng
Phạm, Minh Tâm
Keywords: Thực phẩm -- Bảo quản.
Thực phẩm -- Biện pháp an toàn
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Trình bày một số khái niệm chung về vệ sinh an toàn thực phẩm, các nguồn ô nhiễm môi trường trong xí nghiệp bảo quản và chế biến thực phẩm, các tác nhân gây ra sự ô nhiễm thực phẩm, sự ngộ độc thực phẩm và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13907
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ve-sinh-an-toan-thuc-pham.pdf26,96 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.