Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13906
Title: Kỹ thuật chế biến lương thực: Tập 2
Authors: Bùi, Đức Hợi
Keywords: Lương thực -- Chế biến
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Trình bày kĩ thuật sản xuất tinh bột, sản xuất bánh mì và mì sợi, sản xuất thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi: nguyên lý, tính chất, công nghệ sản xuất...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13906
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ky-thuat-che-bien-luong-thuc-Tap2.pdf10,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.