Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13895
Title: Kỹ thuật lạnh cơ sở
Authors: Nguyễn, Đức Lợi
Phạm, Văn Tùy
Keywords: Kĩ thuật lạnh
Công nghệ lạnh
Issue Date: 2006
Publisher: Giáo dục
Abstract: Trình bày các kiến thức cơ bản về kĩ thuật lạnh như: Các phương pháp làm lạnh, các thiết bị và chu trình máy lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ, máy lạnh ejectơ, máy lạnh nén khí, các thiết bị tự động và tự động hoá hệ thống lạnh
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13895
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ky-thuat-lanh-co-so.pdf6,2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.