Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13599
Title: Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Hồ, Lan Ngọc (GV hướng dẫn)
Vũ, Lê Cẩm Tú
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Thẻ tín dụng ngân hàng
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13599
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.01.51]vu_le_cam_tu_dh09dn.pdf1,67 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.