Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13580
Title: Nâng cao nghiệp vụ huy động vốn của Phòng giao dịch Nguyễn Thái Học trực thuộc Ngân hàng liên doanh Việt Nga chi nhánh Vũng Tàu: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thị Bích Hồng (GV hướng dẫn)
Đặng, Phan Thanh Phương
Keywords: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Huy động vốn
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13580
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_18.56.43]dang_phan_thanh_phuong_dh09k2.pdf918,46 kBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.