Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13415
Title: Kết cấu công trình (Bài giảng tóm tắt dành cho sinh viên các ngành: Quy hoạch đô thị. Cấp thoát nước. Môi trường)
Authors: Nguyễn, Hữu Lân
Keywords: Xây dựng
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2010
Publisher: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13415
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao trinh Ket cau cong trinh.pdf935,44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.