Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13219
Title: Nghiên cứu và khảo sát khả năng xử lý dầu loang bằng rau Neptunia Oleracea: Báo cáo kết quả NCKH
Authors: Diệp, Khanh (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Văn Thông (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Hữu Biền
Phạm, Quang Thới
Keywords: Xử lý dầu loang -- Ứng dụng sinh học
Neptunia Oleracea (Thực vật)
Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hóa và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13219
Appears in Collections:Công ghệ thực phẩm - Kỹ thuật hoá học (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bao cao ket qua nghien cuu khoa hoc - Diep khanh-Huu Bien-Quang Thoi.pdf5,02 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.