Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13215
Title: Điều tra, đánh giá đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề tài NCKH
Authors: Đỗ, Thanh Phong
Phạm, Quý Trung
Keywords: Công chức và viên chức -- Bà Rịa - Vũng Tàu -- Nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Kinh tế
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13215
Appears in Collections:Kế toán - Quản trị kinh doanh (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De tai nghien cuu khoa hoc - Do Thanh Phong-Pham Quy Trung.pdf27,26 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.