Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12975
Title: Bài giảng môn học Nguyên liệu sản xuất thực phẩm
Authors: Trần, Xuân Ngạch
Keywords: Thực phẩm -- Sản xuất
Thực phẩm -- Nguyên liệu
Issue Date: 2007
Publisher: Trường ĐH Bách khoa. ĐH Đà Nẵng
Abstract: Trình bày về các nhóm nguyên liệu từ rau củ quả, lương thực, thực phẩm đến các nhóm nguyên liệu dầu mỡ, tinh dầu, nước uống...
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12975
Appears in Collections:Công nghệ thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang Nguyen lieu san xuat thuc pham.pdf1,46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.