Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6326
Title: Quan hệ Trung - Việt phát triển mạnh, ổn định lâu dài, hoàn toàn phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước, có lợi cho sự phát triển và phồn vinh chung của hai nước
Keywords: Nghiên cứu Trung Quốc
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nghiên cứu Trung Quốc, số 1; tr. 9-11
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/6326
ISSN: 1859-0039
Appears in Collections:Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv180S012008009.pdf59,88 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.