Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5666
Title: Đột phá cải cách hành chính, góp phần ổn định chính trị, trật tự - an toàn xã hội của lực lượng công an tỉnh Trà Vinh
Authors: Quỳnh, Giao
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 29; tr. 49-51
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5666
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S292009049.pdf291,79 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.