Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5659
Title: Công an Đắc Lắc thực hiện có hiệu quả công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
Authors: Huỳnh, Huề
Keywords: Cộng sản
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản, số 29; tr. 23-26
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5659
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Tạp chí Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv84S292009023.pdf318,22 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.