Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5072
Title: Khả năng nghiên cứu, phát minh, sáng chế qua mô hình đại học nghiên cứu và mô hình tách biệt giữa giảng dạy và nghiên cứu
Authors: Bùi, Phương Lan
Keywords: Châu Mỹ ngày nay
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Châu Mỹ ngày nay, số 11; tr. 49-53
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/5072
ISSN: 0868-3654
Appears in Collections:Tạp chí Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv190S112008049.pdf 294,97 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.