Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4779
Title: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quốc Tạo (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Thị Hiếu
Keywords: Xử lý dữ liệu ảnh
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4779
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tim hieu phuong phap phan tich bang ben trong tai lieu anh.pdf1,11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.