Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4768
Title: Nghiên cứu xây dựng lộ trình phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam và đề xuất mô hình chính phủ điện tử tại Đại học Thái Nguyên: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học)
Đoàn, Mạnh Hồng
Keywords: Chính phủ điện tử -- Việt Nam -- ĐH Thái Nguyên
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4768
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu xay dung lo trinh phat trien chinh phu dien tu o Viet Nam.pdf951,11 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.