Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4767
Title: Nghiên cứu vấn đề an ninh mạng Internet không dây và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học)
Bùi, Phi Long
Keywords: Mạng không dây (mạng máy tính) -- Bảo mật
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4767
Appears in Collections:Ngành Mạng máy tính & viễn thông (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu van de an ninh mang Internet khong day va ung dung.pdf1,73 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.