Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4765
Title: Nghiên cứu một số vấn đề về động lực học chất rắn trong xử lý va chạm: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đỗ, Năng Toàn (Người hướng dẫn khoa học)
Vũ, Quang Hưng
Keywords: Tin học tính toán
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4765
Appears in Collections:Ngành Công nghệ tri thức (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu mot so van de dong luc hoc chat ran trong xu ly va cham.pdf882,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.