Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4764
Title: Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên: Luận án Thạc sĩ
Authors: Ngô, Quốc Tạo (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Quang Sơn
Keywords: Xử lý dữ liệu ảnh
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4764
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu mot so phuong phap phat hien bien.pdf6,51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.