Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4762
Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật xác định độ đo tương tự và ứng dụng: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Phạm, Việt Bình (Người hướng dẫn khoa học)
Trần, Quang Huy
Keywords: Xử lý dữ liệu ảnh
Tin học ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4762
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu mot so ky thuat xac dinh do do tuong tu va ung dung.pdf865,23 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.