Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4761
Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật nén dữ liệu dựa trên phép biến đổi sóng nhỏ rời rạc và ứng dụng trong máy ảnh kỹ thuật số: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Bùi, Thế Hồng (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Hồng Ngọc
Keywords: Nén hình ảnh
Phần mềm máy tính -- Ứng dụng
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4761
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nghien cuu mot so ky thuat nen du lieu dua tren phep bien doi song nho roi rac.pdf564,26 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.