Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4754
Title: Một số vấn đề an ninh trong mạng máy tính không dây: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Gia Hiếu (Người hướng dẫn khoa học)
Phạm, Hồng Việt
Keywords: Mạng không dây (máy tính) -- Bảo mật
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4754
Appears in Collections:Ngành Mạng máy tính & viễn thông (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mot so van de an ninh trong mang may tinh khong day.pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.