Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4744
Title: Giải pháp nâng cao độ an ninh thông tin trong mạng LAN không dây chuẩn IEEE 802.11i: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Nguyễn, Văn Tam (Người hướng dẫn khoa học)
Vũ, Anh Tuấn
Keywords: Mạng không dây (máy tính) -- Bảo mật
Issue Date: 2009
Publisher: Trường ĐH Thái nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4744
Appears in Collections:Ngành Mạng máy tính & viễn thông (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giai phap nang cao do an ninh thong tin trong mang Lan khong day.pdf1,33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.