Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4731
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hoá: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đặng, Xuân Thư (Người hướng dẫn Khoa học)
Nguyễn, Thanh Tuấn
Keywords: Hoá học phân tích
Hóa lí -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4731
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung he thong cau hoi va bai tap mot so chuong trong phan tich ly hoa.pdf2,59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.