Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4730
Title: Xây dựng hộ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần hoá phân tích, chương cân bằng tạo phức trong dung dịch: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Đào, Thị Phương Diệp (Người hướng dẫn khoa học)
Đinh, Thị Giang
Keywords: Hoá học phân tích -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4730
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan dung de kiem tra.pdf1,67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.