Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4729
Title: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học Sư phạm Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ
Authors: Trần, Thị Hồng Vân (Người hướng dẫn khoa học)
Đào, Việt Hùng
Keywords: Hoá học phân tích
Hóa lí -- Học hỏi và giảng dạy
Issue Date: 2008
Publisher: Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/4729
Appears in Collections:Ngành Hoá phân tích (LVThS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan dung de kiem tra dang gia kien thuc.pdf1,47 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.